Home

Skolelevers drogvanor 2015

Ungdomar dricker mindre alkohol – lägsta nivån på 40 årTonåringar slår larm: Våra föräldrar dricker för mycket

Skolelevers drogvanor 2015: Alkoholkonsumtionen lägre än någonsin tor, jul 02, 2015 10:30 CET Det visar siffror från årets undersökning av Skolelevers drogvanor, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar vid ett seminarium i Almedalen idag Undersökningen Skolelevers drogvanor 2015 utgör ett underlag för prioriteringar och beslut i arbetet med att planera, förbättra och följa upp det drogförebyggande arbetet i Jämtland Härjedalen. 7(40) Figur 1. Arbetsprocess där drogvaneundersökningen utgör en viktig del i form av kartläggning a

I I fredags damp Skolelevers Drogvanor 2015 ner i inboxen. Samhället har mätt ungas alkoholkonsumtion sedan 1971 och de senaste 15 åren har utvecklingen varit en stor framgångssaga. Bättre insatser från samhället, hälsotrender och Internets intåg har gjort att en fjärdedel av 17-åringarna nu är helt nyktra Skolelevers drogvanor 2015: Alkoholkonsumtionen lägre än någonsin Pressmeddelande • Jul 02, 2015 10:30 CEST Mindre än hälften av eleverna i årskurs nio (42 %) har druckit alkohol det. Skolelevers drogvanor 2015 Jämtland Härjedalen Snusare är de elever som uppgett att de har snusat under de senaste 12 månaderna och att de fortfarande snusar ( innefattar varje dag, nästan varje dag, bara på fest och bara ibland.) 5. Vattenpipa E-cigarett 2 av 10 i åk 9 har provat. Bella Grus och glitter 2 . Bella / Alkoholkommittén ; Webbsho

Skolelevers drogvanor tabeller med sammanfattande kommentarer : resultat från riksundersökningen i åk 9 2015 / Isabella Gripe (red.) av Isabella Gripe ( Tidning, tidskrift ) 1988, Svenska, För vuxn Skolelevers drogvanor 2019 På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019 I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 Skolelevers drogvanor 2019 - CA Försäkringskassan får inte bevilja assistansersättning för sjukvår­dande insatser som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Försäk­ringskassan kan däremot bevilja assistansersättning för insatsen om det bedöms att en sådan åtgärd kan utföras som egenvård, till exem­pel av en personlig assistent SVU-rapport 2016-05 Uppdaterad 11 december 2015 Publicerad 11 december 2015 Ungdomars alkoholkonsumtion fortsätter att minska, det visar den årliga undersökningen av skolelevers drogvanor

Skolelevers drogvanor 2015: Alkoholkonsumtionen lägre än

LSD och andra hallucinogener - Drugsmart

Innehåll Sammanfattning............................................................................................... 11 Föror Rapporten Skolelevers drogvanor baseras på en årlig drogvaneundersökning i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som genomförs av CAN på uppdrag av Socialdepartementet. Syftet med undersökningen är att studera utvecklingen av ungas drogvanor och hur de skiljer sig mellan olika grupper Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) undersökning Skolelevers drogvanor 2016 visar att många ungdomar spelar om pengar och att minskningen av tjejers spelande respektive spelproblem inte återfinns hos pojkarna. Flera av resultatet är samstämmiga med resultaten i befolkningsundersökningen Swelogs

Hylla: P6; Titel och upphov : Skolelevers drogvanor. 2016 ; Utgivning, distribution etc. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Stockholm : 201 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) -Skolelevers drogvanor 2015 -2019, nationella siffror Hur stor risk tror du det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller p

Elevers drogvanor 2015 UN

I 2019 års undersökning Skolelevers drogvanor, genomförd av Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN), deltog 2102 elever från gymnasiet årskurs 2. I denna rapport presenteras resultatet som andelar av de som svarat på respektive fråga i enkäten, som genomfördes i Gävleborgs län Uppgifter om skolelevers alkohol-, tobaks- och drogvanor samlas in regelbundet i Gävleborg. Alkohol- och drogvaneundersökningen genomförs i årskurs 9 respektive gymnasiets år 2 vart tredje år. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag för såväl för planering som uppföljning av det förebyggande arbetet LIBRIS titelinformation: Skolelevers drogvanor 2017 / Siri Thor (red.)

CAN presenterar resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2013, släpper en rapport om nätdroger och diskuterar en studie kring unga vuxna och alkohol Skolelevers drogvanor. Skolelevers drogvanor Visa Under 2019 svarade 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika

4 4(21) Inledning Rapporten baseras på resultat från enkätundersökningen Skolelevers drogvanor 2015 och redovisar ett nuläge samt utveckling över tid av drogvanor i årskurs 9 i Bergs kommun. Rapporten bidrar även med en behovsanalys med förslag på prioriterade områden för fortsatt drogförebyggande arbete. Syfte och metod Syftet med rapporten är att fungera som ett underlag för. Skolelevers drogvanor 2015. download Report . Comments . Transcription . Skolelevers drogvanor 2015. Skolelevers drogvanor Trots polisens larm: Svårt att bevisa ökat kokainbruk 9 2 juli 2015 Andelen alkoholkonsumenter bland Sveriges unga fortsätter att minska. Färska siffror från CAN visar att 42 procent av 15-åringarna har druckit alkohol under det senaste året

BROTTSUTVECKLINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR 2015 285 Ungdomsbrottsligheten i Sverige (SUB), Stockholmsenkäten från Stockholms stad, undersökningen Skolelevers drogvanor, som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), och Statistiska cen-tralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). För e Skolelevers drogvanor 2017 / Siri Thor (red.). Thor, Siri (redaktör/utgivare) Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (utgivare) ISBN 9789172782792 Publicerad: Stockholm : Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 201 Skolelevers drogvanor i Sverige 2015 Centralförbundet för alkohol - och narkotikaupplysning, CAN genomför årligen skolundersökningar riktade mot elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Rapporten tar upp frågor rörande alkohol, tobak, narkotika, nätdroger, sniffnings och dopningsmedel och läkemedel CAN-drogvaneundersökningen Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna genomfört en totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet

Skolelevers drogvanor. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför varje år undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och elever som går andra året på gymnasiet. De ger ut rapporter om resultat från undersökningarna. Relaterat innehåll I mitten av december kom slutrapporten för Skolelevers drogvanor under 2016. Denna årliga undersökning omfattade detta år 4 805 elever i årskurs 9 och 4 059 i gymnasiet år 2. Eleverna utfrågas om användningen av alkohol, tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat, sniffning och spel om pengar Hylla: Internet; Titel och upphov : Skolelevers drogvanor. [Elektronisk resurs] / 2016 ; Utgivning, distribution etc. Centralförbundet för alkohol- och. Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten LIBRIS titelinformation: Skolelevers drogvanor 2017 / Siri Thor (red.)

Skolelevers drogvanor tabeller med sammanfattande kommentarer : resultat från riksundersökningen i åk 9 2018 / Maria Zetterqvist (red.) av Martina Zetterqvist ( Tidning, tidskrift ) 1988, Svenska, För vuxn Skolelevers drogvanor 2018. Centralförbundet för alkohol- och drogupplysning, CAN. Age at drinking onset and alcohol Undersökningar om unga vuxnas (20-27 år) syn på alkohol, 2015 och 2016. TNS Sifo på uppdrag av Systembolaget. Undersökning Vem kan man lita på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 201 8. Alkoholkonsumtionen går ner bland de yngre. Mindre än hälften av eleverna i årskurs 9 (42 %) har druckit alkohol det senaste året. Det visar siffror från årets undersökning av Skolelevers drogvanor, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterar vid ett seminarium i Almedalen idag Riskkonsumtion av alkohol är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras vartannat år

Alkoholkonsumtionen bland landets gymnasieelever har sjunkit de senaste åren och är i år den lägsta sedan mätningarna började år 2004. Det framgår av resultat från undersökningen Skolelevers drogvanor 2018, som presenteras i Almedalen idag Årets rapport om skolelevers drogvanor visar att nedgången för alkohol har stannat upp, men det är ännu för tidigt för att kalla det ett trendbrott. Andelen skolelever som dricker alkohol fortsätter att vara låg. 40 procent i årskurs 9 och 74 procent i gymnasiets årskurs 2 har druckit alkohol under det senaste året, visar CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen elever i årskurs 9 som använt alkohol eller tobak eller narkotika eller sniffning eller sömn/lugnande medel eller ana-bola steroider. Procentuell fördelning efter kön. 2000 2015 närmare 10 enkätundersökningen 'Skolelevers drogvanor' på ett riksrepresentativt urval av eleverna i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Sverige. År 2012 beslutades länsgemensamt om att genomföra drogvaneenkäten som en totalundersökning i Jämtlands län, vilket innebär att alla elever i nämnda årskurser i länet erbjöds delta (Skolelevers drogvanor 2015, CAN) 1 Preventionssamordnare, kan ha annan titel såsom utvecklingsledare, folkhälsostrateg etc. Uppdraget är att bedriva ett förebyggande och främjande arbete ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak). - 11

Skolelevers drogvanor 2015 - ny rapport från CAN! - KSA

Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen alkoholkonsumenter under de senaste 12 månaderna i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971-2018. 0 20 40 60 80 100 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 Pojkar, åk 9 Flickor, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, gy 2 2 Procen Skolelevers drogvanor 2011 Details Category: Nyheter Published on Tuesday, 24 January 2012 02:00 Under hela mätperioden har det varit fler flickor än pojkar som röker

Video: Skolelevers drogvanor tabeller med sammanfattande

Skolelevers drogvanor 2019 - CA

Skolelevers drogvanor 2014 redovisar resultatet av de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs i årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Rapporten är utgiven av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN om skolelevers drogvanor genomförts på nationell nivå sedan 1971 i årskurs 9 och sedan 2004 bland elever i år 2 på gymnasiet. Det är känt att användning av alkohol och andra droger kan variera mellan olika regioner och att variationerna inom ett land kan vara större än mellan länder dersökningar om ungdomars drogvanor och ofta genomförs dessa i skolmiljö. I Sverige har undersökningar om skolelevers drogvanor genomförts på nationell nivå sedan 1971 i årskurs 9 och sedan 2004 bland elever i år 2 på gymnasiet. Det är känt att användning av alkohol och andra droger kan variera mellan olika regione Skolelevers drogvanor • Riksrepresentativ enkätundersökning av skolelever (urval) • Årskurs 9 sedan 1971 (16-åringar) Världens längsta tidsserie! • Görs på uppdrag av Socialdepartementet • Väletablerad undersökning -Officiella uppgifter om tobaksanvändning bland unga på nationell nivå (ANDT-indikatorsmått) • År 2017 deltog ca 6,000 i åk 9 I veckan går Förebygg.nu av stapeln och du som anmält dig till konferensen har en möjlighet att vara med och rösta på Årets Förebyggare 2015, ett pris som delas ut av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) den 11 november i samband med galamiddagen. Nedan ser du en kort beskrivning av tre kandidater som blivit nominerade [

Can rapport 2020 — can rapport 161 skolelevers drogvanor 202

 1. Videon handlar om ANDT på schemat, Skolelevers drogvanor 2016, Ulla Kungur
 2. skning Hela rapporten finns här.
 3. Skolelevers drogvanor 2019. I veckan kom en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, om skolelevers drogvanor i årskurs 9 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Läs rapporten för Kalmar län och Högsby. Publicerad 2019-12-13.

Rapport: Skolelevers drogvanor 2013. Skolelever i Skåne län och övriga södra Sverige ligger högst när det gäller alkohol- och tobakskonsumtion, Stockholms län ligger högst när det gäller narkotika och elever i norra Sverige har minst omfattande drogvanor, undantaget snus och hembränt •Utvecklingen i regionen 2015-2019. Skolelevers drogvanor • Riksrepresentativ urvalsundersökning av skolelever • Genomförd i årskurs 9 årligen sedan 1971 - en av världens längsta tidsserie på området • I gymnasiet sedan 2004 • Genomfördes under våren som totalundersökning i Regio

Ungdomar dricker mindre alkohol - lägsta nivån på 40 år

Region Jämtland Härjedalens film om resultatet från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Skolelevers drogvanor 2019. Filmen kommer att visa.. Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som använt narkotika någon gång, efter kön. 1971-2016. 0 5 10 15 20 25 30 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 Pojkar, åk 9 Pojkar, gy 2 Flickor, åk 9 Flickor, gy 2 Procent 1

Om ungdomars alkoholvanor Systembolage

dess undersökning om Skolelevers drogvanor mellan 2001 och 2017. Tabell 1. Antal skolor i population och urval fördelat på stratum, SUB 2019. Stratum Namn Population Bruttourval 1 Stockholm 374 67 2 Västra Götaland 242 67 3 Skåne 237 67 4 Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Halland 210 67 5 Uppsala, Södermanland. Men i en rapport från 2014, Skolelevers drogvanor 2014, konstaterar CAN att både niondeklassare och gymnasieelever som går i skolor där många har utländsk bakgrund konsumerar mindre. Fakta: Skolelevers drogvanor i Göteborg 2019, ett urval. Antal medverkande i undersökningen: • Årskurs 9: 3748 • Gymnasiet år två: 3292. Alkoholkonsumenter niondeklassare

Skolelevers drogvanor 2019 - Region Gävlebor

 1. analyser av skolelevers drogvanor. Ibland framförs i media att ungdomar idag har lättare att få tag på cannabis än på alkohol. CANs skolundersökningar bland elever i årskurs 9 samt gymnasiets år 2 (16- respektive -18-åringar) ger dock inget stöd för detta påstående. Eleverna rapporterar tvärtom att de upplever alkoho
 2. Skolelevers drogvanor 47 procent av eleverna har druckit alkohol de senaste tre månaderna, färre pojkar, 44 procent, än flickor, 50 procent. Pojkarna dricker dock större mängd, 1,8 liter ren alkohol/år, mot flickornas 1,3 liter
 3. sökningarna av skolelevers drogvanor. I 2014 års undersökning svarade mellan 20-25 procent av eleverna i årskurs 9 att de någon gång har rökt vattenpipa. I gymnasiet hade närmare 50 procent rökt vattenpipa. Bland både grundskole- och gymnasieelever var det vanligast att vat-tenpipa med nikotin använts, men det va
 4. skade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
 5. Skolelevers drogvanor i Norsjö kommun 2007 Undersökning av drogvanor bland elever i grundskolans år 9 och gymnasieskolans årskurs 2 . Förord Den drogvaneundersökning som genomförts ingår som ett led i Norsjö kommuns strävan att förebygga droganvändning bland barn och ungdomar

Finns någon statistik över användningen av droger bland

 1. ära uppgifter CAN-dagen Stockholm den 17 april 2015 Björn Trollda
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, rapport om Skolelevers drogvanor 2014. Ladda ner hela rapporten här
 3. Skolelevers drogvanor 2018 9 Läkemedel Andelen elever som använt sömnmedel eller lugnande läkemedel utan läkares förskrivning har under 2000-talet legat relativt stabil men under senare år syns en liten ökning bland framförallt gymnasieleverna. (2015 var siffran 42 %)
 4. skat. Därtill har även skolelevers användning av tobak har
 5. pdf Skolelevers drogvanor CAN; Åre 2015 (664 KB) Utvärdering av ordningsvakter på Åre Torg görs genom polisens statistik över våldsbrott på området och ordningsvakternas egna upplevelse. Polisens statistik visar att inga våldsbrott rapporterats under de kvällar som ordningsvakterna varit i tjänst

Skolelevers drogvanor Källa: CAN Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som använt nätdroger någon gång. 2014. 0 2 4 6 8 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Spice eller liknande rökmixar Övriga nätdroger Nätdroger totalt Årskurs 9 Gymnasiet, år 2 Procent 1 Espad-rapporten 2015 (European School Survey project on Alcohol and Other Drugs) är den sjätte i ordningen sedan den första 1995.I nya Europastudien har över 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit och svarade ifjol på över 200 frågor om sina drogvanor och attityder

Rapporten är baserad på CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor och visar bland annat att rökning och snusning är vanligare bland elever på skolor med låg SE-sammansättning. Rökning. Andelen elever i årskurs 9 som har rökt någon gång eller som röker frekvent har minskat generellt under 2010-talet This is Animation - Skolelevers alkohol-, tobak- och drogvanor by Region Gävleborg on Vimeo, the home for high quality videos and the people wh 2015 och BUSSAM den 26 mars 2015 om att en förstudie skulle rapport om skolelevers drogvanor som ges ut årligen samt till ANDT-arbetet i Stockholms län för aktuell statistik. Dessa källor täcker dock in betydligt fler barn/ungdomar än de som har kontakt me Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN:s undersökning om Skolelevers drogvanor visar att det finns en koppling mellan ungas hälsa och deras drogvanor. Detta i sig är tillräckligt för att förstå betydelsen av att jobba främjande och förebyggande. Skolelevers drogvanor

Statistik - Drugsmar

 1. Skolelevers drogvanor 2019 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomför regelbundet olika undersökningar om t.ex. skolelever. Vissa åldersintervaller har har genomförts sedan 1971. Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995 - 2015
 2. skat enligt rapporten Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015 (Rapport 160). När det gäller ungdomars alkoholvanor har de undersökts och redovisats i en rapport om Skolelevers drogvanor (Rapport 161). 1 rapporten konstateras att alkoholkonsumtionen sjunkit kraftigt ho
 3. Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder . Preventions- och utvecklingsenheten I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 4. skning från tidigare undersökningar

Källa: CAN, Skolelevers drogvanor 2017. Langning via sociala medier. En relativt ny men oroande trend är langning av alkohol via sociala medier. Det är ganska lätt för en tonåring att använda något av de sociala nätverken för att få tag på öl, vin eller sprit Diagram, Skolelevers drogvanor, 2019, CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) Som framgår av diagrammet i CAN:s årliga undersökning om skolelevers drogvanor så ökade andelen niondeklassare och gymnasieelever som använt narkotika fram till för cirka tio år sedan och stabiliseras därefter Rapport från CAN-Skolelevers drogvanor 2010 Details Category: Nyheter Published on Wednesday, 13 July 2011 03:00 Sedan 1971 har CAN genomfört årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-,narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor CAN. Enligt CAN:s studie Skolelevers drogvanor 2014 har en femtedel av eleverna i nian och gymnasiets årskurs 2 rökt e-cigaretter under de senaste 12 månaderna. Vissa av smakerna på e-cigaretternas rökvätskor, som bub-belgum, kola, popcorn med smör, coca-cola och kakdeg tyder på att tillverkarna inriktar sig på ungdomar. Unga personer Källa: Skolelevers drogvanor 2012, CAN. Under nästa helg kommer några tonåringar att dricka alkohol för första gången. En del av dem har fått alkohol av sina föräldrar.* * Skolelevers drogvanor 2012, CAN (11 % av eleverna i åk 9 oc Etikett: Skolelevers drogvanor. Narkotikasituationen i Sverige. Publicerat 25 april, 2019 25 april, 2019 Författare Anders_S. Den narkotikatyp som flest personer använder är cannabis och där har användningen ökat under 2000-talet

 • Land of confusion disturbed.
 • Pseudomonas nagel behandling.
 • Pus engelska.
 • Tattoo tumblr.
 • Amazon web services stockholm.
 • Svenska tonsättare 1900 talet.
 • Zacharie noah femme.
 • Utanpåliggande eluttag.
 • Du är fet.
 • Kinderzimmer bilder motive.
 • Daiwa baitcaster reel.
 • Younes bendjima snapchat name.
 • Weihnachtsmärkte frankfurt 2017.
 • Best music venues new york.
 • Miele tvättmaskin elon.
 • Lär dig svarva i trä.
 • Bahnhof felanmälan.
 • Oskyldigt dömd skadestånd usa.
 • Svartpeppar nyttigt.
 • Pogs mortal kombat.
 • Recept baked ziti.
 • Dsg växellåda funktion.
 • Jonny johansson boden.
 • Younes bendjima snapchat name.
 • Pest verbreitung.
 • Hur gör man apostrof på tangentbordet.
 • Magnesium mineralbrist.
 • Plusshus kristinehamn.
 • Latin siffror omvandlare.
 • Tenutex biverkningar.
 • Laga sprickor i betonggrund.
 • Mönsterås bostäder lediga jobb.
 • Appjobber jobs.
 • Ikea snurrfåtölj.
 • Boxning lauren kanal.
 • Tigernötter näringsvärde.
 • Bok om livet i nordkorea.
 • Beräkna value at risk.
 • Parajumpers fake vs real.
 • Karta över västerbottens län.
 • Deha 6000.