Home

Anhörigstöd missbruk stockholm

Hitta anhörigstöd - Stockholms sta

Vad är anhörigstöd och hur fungerar det? Vem kan få stöd och vad är skillnaden mellan att vara anhörig och medberoende? I den här artikeln tänkte förklara vad anhörigstöd är - och vilka olika former av stöd som finns för anhöriga till personer med ett missbruk eller beroende Anhörigstöd. Har du en familjemedlem eller en vän som får mycket stöd och hjälp från dig? Du som stödjer eller vårdar en anhörig kan själv få stöd. Stockholms stad erbjuder också stöd och hjälpinsatser i form av avlösning, korttidsvård och korttidsvistelse Ersta Vändpunkten erbjuder gruppverksamhet för dig som är anhörig till någon med missbruk. Barngrupp 4-6 år Barngrupper 7-9 år Barngrupper 10-12 år Tonårsgrupper 13-15 år Tonårsgrupper 16-18 år Unga Vuxna 19-25 år Vuxengrupper Föräldraprogra

Hjälp i Stockholms län och landsting; Så kan du hjälpa din närstående. även vara bra att få personen att inse att han eller hon riskerar att förlora sin familj och sina närstående om missbruket inte tas tag i. Många tror dock att de kan ta sig ur sitt missbruk på egen hand Stöd till anhöriga och anhörigstöd. Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem

Beroendecentrum Stockholm erbjuder behandling via nätet för dig som har problem med alkohol, cannabis eller spel om pengar. På sidan Behandling via nätet kan du läsa mer om behandlingarna och hur det går till. Anonymt stöd Det finns även möjlighet att få anonymt stöd och rådgivning via nätet och telefon På beroendemedicinska enheter kan din närstående få hjälp med sitt missbruk och du kan få anhörigstöd. Beroendemedicinska enheter kan liksom vårdcentralen erbjuda kontakt med terapeuter och kuratorer. På vissa håll i landet erbjuds anhöriga kurser i hur man håller sig nykter eller hur ett medberoende fungerar Behandling inom missbruk och beroende. Med 30 års erfarenhet erbjuder Nämndemansgården idag behandling inom alkohol, droger, läkemedel och spel över hela landet. Vi erbjuder lösningar för alla olika målgrupper såsom ungdomar, vuxna, anhöriga, medberoende samt för chefer och medarbetare Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga på olika sätt. Ofta står de anhöriga för en stor del av vården och omsorgen Kommunalt anhörigstöd: Många kommuner erbjuder kurser och stödgrupper för anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående. Stockholms stad Stöd för anhöriga till missbrukare; Södertälje kommun Telefon: 08-523 020 07, 08-523 019 09 eller 08-523 020 9

Anhörig - Välkommen till Balans Stockholm

 1. Missbruk och beroende Du kan vända dig till beroendemottagningen om du har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar. Också som anhörig kan du få stöd på mottagningen
 2. Anhörigstöd. Vill du ha råd och stöd som anhörig är du välkommen att kontakta oss anhörigkonsulenter. Mejladress: anhorigstod@sodertalje.se Telefonnummer. Anhörigkonsulent för anhöriga till personer med en missbruks- och beroendeproblematik som till exempel spelberoende
 3. ⓘ Här erbjuder vi program för anhöriga inom ramen för en vetenskaplig studie. Anmälan till studien är nu stängd
 4. Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation. Genom En bra plats™ öppnas en ny möjlighet för dig som anhörig att få tillgång till detta, på villkor som passar dig
 5. Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få

Stockholm. Det är svårt att vara anhörig till någon som är beroende. Svårt att se på när någon gör sig själv och sin närhet så illa. Stiftelsen Trygga Barnen hjälper barn, unga och anhöriga i familjer med missbruk- och beroendeproblematik Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag behandlingshem och boende med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns behandlingshem Kurön startade för hundra år sedan hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk missbruk Det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen, säger Michaela Prochazka, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Vaccin mot heroin klarar tufft test

Välkommen till anhörigstödet! Anhorigstöde

 1. Vi erbjuder vägledande samtal, antingen i Garnisonen på Karlavägen 104, plan 6, eller på Bo Bergmans gata 4. Vi har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Anhörigstöd är kostnadsfritt. Vill du ta del av nyhetsbrev om anhörigstöd? Mejla till annacarin.borglind@stockholm.se eller nina.wiklund@stockholm.se
 2. Vem kan få anhörigstöd? Som anhörig räknas du som är familj, släkt eller på annat sätt lever nära någon som missbrukar eller har missbrukat. Stödet erbjuds till personer som är 20 år eller äldre. Hur får jag anhörigstöd? Om du känner att du behöver stöd kontaktar du först en socialsekreterare på avdelning Vuxna
 3. Anhörigstöd. Beroende eller missbruk påverkar inte bara personen med beroendeproblematik utan hela familjen och andra anhöriga. Om du är anhörig till en person som har eller har haft problem med alkohol, narkotika eller spel finns det möjlighet för dig att delta i Öppenvårdens anhörigprogram
 4. Anhörigstöd: psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatriska diagnoser (inte LSS) Stödet gäller för både barn och vuxna som är anhöriga. Anhörigsamordnare: Saber Mehdizadeh: telefon: 0724-53 05 38

Vid missbruk eller beroende av bensodiazepiner, cannabis, centralstimule-rande preparat el ler opioider bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten er-bjuda psykologisk och psykosocial behandling. Metoder med hög prioritet är exempelvis KBT eller återfallsprevention och CRA. Åtgärderna har ofta go Anhörigstöd inom omsorgen. Syftet med den kombinerande utbildningen och handledningen är att utveckla fungerande anhörigstöd på arbetsplatsen. Genom reflektion och övningar får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i kommunikation och bemötandet av anhöriga Missbruk och beroende har allvarliga konsekvenser för de drabbade och deras anhöriga. Beroende är en sjukdom som har genetiska, biologiska, sociala och psykologiska orsaker och kräver specialiserad medicinsk behandling STADs modell i Ansvarsfull Alkoholservering har i EU-projektet STAD in Europe spridits till sex andra länder.Nu har STADs medarbetare Johanna Gripenberg och Tobias Elgán tillsammans med forskare i Spanien och Storbritannien publicerat resultaten från utvärderingen i Palma, Spanien, där STAD-modellen anpassades till matbutiker i syfte att minska försäljning av alkohol till underåriga Anhörigstöd missbruk och beroende. Att vara anhörig till någon som har svårt att klara sig själv kan vara tungt och ta mycket energi. Men det finns stöd och avlastning, för att du ska kunna fråga om råd och få en paus ibland. Är du anhörig till en person med missbruk- eller beroendeproblem

Anhörigstöd (missbruk och beroende) Nämndemansgårde

 1. Anhörigstöd, missbruk och beroende. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra personer som påverkas av någons missbruk eller beroende är välkomna att ta kontakt med oss. Om du behöver hjälp. Vi kan berätta om det stöd och hjälp som finns. Vi lyssnar och kan ge råd utifrån din situation
 2. Anhörigstöd eller närstående till någon som missbrukar? Att vara anhörig till någon som missbrukar kan ibland vara svårt på olika sätt beroende på vilken relation man har till varandra. Känslorna kan variera från oro, sorg, hopp och hopplöshet, ilska, irritation, skuld, skam, kontroll och maktlöshet - ja, listan kan göras lång
 3. Vem kan få anhörigstöd? Ger du stöd till någon närstående (familj, släkt eller vän) som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem eller någon som är äldre? Då kan du få anhörigstöd. Du som hjälper, stödjer och vårdar en närstående kan själv behöva stöd
 4. Föreningen AnBo bildades 2001 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp, som har närstående, vänner eller familj med borderline, emotionell instabilitet och närliggande problematik
 5. Välkommen till Stödlinjen, du når oss på nr 020-81 91 0

Inspirationsdag om anhörigstöd. Filmer om ungas upplevelser att leva nära någon med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom. Inspirationsdag om anhörigstöd. Den slutsatsen dras i en studie vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm Riktlinjer för Anhörigstöd Inledning Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående bor i ordinärt boende och i särskilt boende Anhörigstöd missbruk göteborg Anhörigstöd i Centrum - Göteborgs Sta . Med anledning av Covid-19 och risken för smittspridning har vi på Anhörigstöd i Centrum anpassat våra tjänster. För att möta anhörigas behov har vi under den här tiden möjlighet att erbjuda enskilda samtal både via telefon eller med fysisk distans i vår lokal Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet

Anhörigstöd inom äldreomsorg - Stockholms sta

Ersta Vändpunkten - Ersta diakon

 1. Anhörigstöd. Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning. för projektet Vuxensyskon och teaterpjäsen Skuggsyskon framförs av teaterensemble från Östra teatern i Stockholm
 2. en 2012. 1 Ungdom i Stockholm är Sveriges största mottagning med inriktning på ungdomar med missbruksproblem
 3. Halvvägshuset Hjorthagen Stockholm är ett drogfritt utslussningsboende med stöd som en person kan komma till efter behandling för missbruk på till exempel Kurön Adelsö. Halvvägshuset består av 38 nyrenoverade lägenheter och ligger i Hjorthagen
 4. Kommunalt anhörigstöd i Stockholms län. Det finns flera anhörigsamordnare, varav en särskilt är inriktad på psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska diagnoser (ej LSS). Kommunen erbjuder stöd både till barn och vuxna. Webbadress:.
 5. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika - Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten. En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 296. ISBN 978-91-88437-38-9
 6. Missbruk och beroende Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende- och missbruksproblem får det stöd och den hjälp som de behöver. I det ansvaret ingår också att informera om skadeverkningar av alkohol och droger

Du avgör själv om anhörigstöd rör dig och skulle vara till hjälp i din livssituation. Vi vänder oss till alla kommuninvånare som är anhörig till någon som är i behov av stöd. Stödet är inte kopplat till att din närstående har någon viss sjukdom eller typ av funktionshinder Anhörigstöd vid missbruk. Hälso- och sjukvård, rehabilitering Visa eller göm underssidor till Hälso- och sjukvård, rehabilitering. Hjälpmedel och intyg. Hemsjukvård och rehabilitering. Förebyggande insatser. Ansvar. Om du inte är nöjd med vården. Vigsel och begravning Du som är anhörig kan ansöka om anhörigbehandling genom Vuxenenheten. Som medberoende kan du vara i behov av hjälp för att bryta destruktiva mönster, för att både du och din närstående ska kunna må bättre Missbruk och beroende Bilden visar solen som skymtar fram bakom några molntussar. Har du problem med alkohol, Anhörigstöd. För dig som har en närstående, familj eller vän, som har ett problematiskt bruk av alkohol/droger eller spel om pengar finns anhörigstöd Anhörigstöd. anhorigstod@hudiksvall.se. Växel: 0650-190 00. Anhörigstöd för dig som hjälper en närstående med psykiska, fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Pernilla Moberg - 0650-195 26

Anhörigstöd Lever du med, eller stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd? För att klara av att göra det behöver du ibland själv också få stöd Anhörigstöd Information med anledning av coronaviruset och covid-19 Från och med den 1 oktober öppnade Malmö stads äldreboenden för besök igen. Samtidigt vill vi påminna om att det bara är det statliga besöksförbudet som är hävt och att inga andra restriktioner är ändrade. Följ länken för. Anhörigstöd Har du en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller hög ålder har behov av din hjälp och ditt stöd? Din närstående kan vara familjemedlem, släkting, granne eller en god vän Missbruk och beroende Undermeny för Missbruk och beroende. Psykisk ohälsa Undermeny för Psykisk ohälsa. Samordnad individuell plan - SIP. Anhörigstöd, broschyr (PDF) Kontakt Nadja Widehn. Anhörigkonsulent. 0480-45 27 86 nadja.widehn@kalmar.se Besöksadress. Nygatan 36. Postadress. När missbruk uppdagats tidigt räcker det ofta med en period med övervakade via urinprover (minst tre månader rekommenderas) för att vända utvecklingen. Öppen dialog Om man är anhörig till någon som redan utvecklat beroende är det viktigt att man klargör precis hur man upplever detta och vad man ser och iakttar

Anhörig - Missbrukare

Vår självhjälpsmodell bygger på mångårig erfarenhet och har visat sig vara en fungerade väg för familjer, som vill bryta en anhörigs missbruk. När du kommer till oss så ger vi varandra, automatiskt, tystnadslöfte. Det gäller naturligtvis även i självhjälpsgruppen Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar Anhörigcentrums anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter ger anhörigstöd utifrån individuella lösningar främst samtal per telefon. De kan även mötas utomhus eller under en promenad med samtal, Walk and talk, för att den som ger stöd åt en närstående ska bli sedd och få hjälp att orka Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård Missbruk. Har Du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan Du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid

Stöd till anhöriga och anhörigstöd - Socialstyrelse

Anhörigstöd på nätet. För dig som vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet erbjuder kommunen e-tjänsten En bra plats - en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga. Tjänsten är kostnadsfri för användaren (16-94 år) och tillgänglig dygnet runt Det är kostnadsfritt för dig som bor i Jönköpings kommun att ha kontakt med anhörigstöd. Kontakta oss. Välkommen att kontakta oss om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten. Adress: Kapellgatan 4 553 17 Jönköping. Telefon: 0724-511875 Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Hitta information om Jönköpings Kommun - Anhörigstöd Missbruk. Adress: Kapellgatan 6, Postnummer: 553 17. Telefon: 036-10 50 .

Beroendecentrum Stockholm

Anhörigstöd vid missbruk & beroende. Anhöriga lider ofta i det tysta och bär i ensamhet på en djup känsla av inre skam och misslyckande. Så långt det är möjligt försöker man dölja sin familjehemlighet för utomstående. Du som anhörig är inte ensam om dina tankar och känslor Anhörigstöd riktar sig till den som är närstående/anhörig och påverkas av en persons bruk av alkohol eller droger. Peter Romlin är behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms Kunskapsföretag AB i Stockholm Anhörigstöd till vuxna Är du anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger? Om du är över 18 år och är anhörig till någon som dricker för mycket eller som använder droger kan du få stöd från individ- och familjeomsorgen

Drogkunskaparna - Aidera Psykiatri - Samarbetspartner

Socialtjänsten i Heby kommun erbjuder stöd till anhöriga till personer med beroende och missbruk, såväl vuxna som barn. Du kan läsa mer om vilket stöd som finns att få och om olika organisationer som kan erbjuda stöd i vårt informationsblad om anhörigstöd vid missbruk Missbruk och beroende Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för arbetet med att förebygga och motivera missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande droger. Enligt socialtjänstlagen så är vi skyldiga att både hjälpa personer som söker upp socialtjänsten, men vi ska också ha en uppsökandeverksamhet Länk till e-tjänst - anhörigstöd. Efter att du skickat in din förfrågan, kontaktar vi dig inom cirka en vecka för att boka tid. Du kan också kontakta oss per telefon: Anhöriggrupp vid missbruk/beroende Det finns också anhöriggrupper för dig som har någon närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Läs mer här:. Missbruk. Dödsfall och begravning Undermeny för Dödsfall och begravning. Vårt anhörigstöd ordnar även anhörigcirklar och föreläsningar med olika teman. Stödet är kostnadsfritt och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information via vårt kontaktcenter Väsby Direkt

Missbruk och psykiska problem i släkten; Familj och umgänge; Psykisk hälsa; Utredningen är en möjlighet för dig att själv beskriva din situation och avgöra vad som är viktigast för dig att få hjälp med. Resultatet från intervjun sammanställs sedan och ni går igenom det tillsammans Aidera Psykiatri är en psykiatrisk mottagning i Stockholm. Vi är det självklara valet inom specialistpsykiatri när du behöver hjälp Välkommen till vuxenpsykiatrin i Stockholms län. Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har psykiska problem och dina närstående. På den här webbplatsen hittar du information om regiondriven psykiatrisk vård för dig som är över 18 år. Vi har även specialistverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri

Välkommen till forumet för anhöriga! Utrymmet här delas mellan anhöriga som kommit via Alkoholhjälpen och de som har hittat hit via Anhörigstödet.. Även om de flesta inlägg idag handlar om att vara anhörig till personer med alkoholproblem så kan det vara hjälpsamt att läsa för den vars närstående har annan beroendeproblematik I ett första steg skapade man ett nätverk rörande äldre/demens, vilket nu har kompletterats med ytterligare en anhöriglänk som fokuserar på funktionsnedsättning/missbruk. Mikael Nylander , anhörigkonsulent inom Danderyds kommun, berättade i sin tur om samarbetet inom nätverket Anhörigstöd i Stockholms län , där kommuner går samman kring anhörigstöd på olika sätt

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som erbjuder stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller som är äldre. Med stöd menas olika former av insatser som fysiskt, psykiskt eller socialt underlättar din situation som anhörig Anhöriggrupp är ett program som vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har, eller har haft, problem med missbruk eller beroende

Lämna din recension - Aidera Psykiatri - Psykiatri Stockholm

Vart kan jag vända mig som anhörig? Alkoholsmar

Som anhörig kan det finnas behov av att prata om det som man upplever. Stöd finns både enskilt med behandlare på socialtjänstens öppenvård Dialogen och genom att delta i anhöriggrupper tillsammans med andra i samma situation. Kontakta Dialogen för mer information Kommunens anhörigstöd erbjuder stöd till dig som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Stödet finns även för dig som står nära någon med missbruk eller psykisk ohälsa. Stödet ska leda till ökad livskvalitet, både för dig som anhörig och den du vårdar Skurups kommuns anhörigstöd erbjuder olika stödformer i samverkan med andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer. Sidansvarig: Kristina Landberg Sidan uppdaterad 2020-09-1

Behandlingshem alkohol, missbruk och drogberoende

Anhörigstöd Om du är anhörig till någon med missbruk eller beroende kan du få hjälp genom vårt anhörigstöd. Sidan uppdaterades 12 oktober 202 Anhörigstöd missbruk/beroende. Senast uppdaterad: 2019-09-24. Påverkas ditt liv negativt av någon närståendes beroende? Alkoholism, drogmissbruk och andra beroende får destruktiva konsekvenser för de anhöriga som står missbrukaren nära. Nu kan du få stöd och hjälp som anhörig Du är här: Start / Stöd och omsorg / Barn, unga och familj / Anhörigstöd Information med anledning av coronavirus och covid-19 Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg Resurscentrum Tel: 0411-53 63 67 Fax: 0411-53 62 08. Öppet: Mån-fre 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00. Postadress: Skurups kommun, Individ- och familjeomsorg Missbruk och beroende. Socialkontoret kan erbjuda stöd och hjälp för dig som är över 20 år, som upplever att du har problem med alkohol, narkotika och/eller spel om pengar. I första hand kan du få behandling i form av öppenvård men du kan också erbjudas vård på Hem för vård och boende - HVB

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol, andra droger eller spel? Då kan du vända dig till oss på vuxenenheten, socialförvaltningen, Varbergs kommun. Vi arbetar med vård, behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende Anhörigstöd vid missbruk. Om din anhöriga har kontakt med Vuxencentrum utifrån ett missbruk av alkohol, narkotika eller spel kan du få samtalsstöd eller delta i gruppbehandling. Servicegaranti för anhörigstöd. För anhörigstöd har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med. Kom­munen erbjuder anhörigstöd. Det är enheten Nexus som ansvarar för detta stöd. Anhörigsamtal vid alkohol- och drogmissbruk A.. Problemen kan variera från allvarligt missbruk med omfattande negativa konsekvenser för barnet, till konsekvenser som ännu inte är kända. I vilken omfattning barnet far illa beror bland annat på hur allvarligt missbruket är, om den ena eller båda föräldrarna missbrukar samt andra skydds- och riskfaktorer Omsorg och hjälp-> Anhörigstöd-> Missbruk-> Stöd till anhöriga hos andra. I länklistan till höger finner du länkar till organisationer i Stockholm som erbjuder anhöriggrupper, stödgrupper och föreläsningstillfällen. Länkar till organisationer som erbjuder anhörigstöd. FMN; Vändpunkten

Ersta diakoni - Mynewsdesk

Kommunalt anhörigstöd - MedberoendeOase

Jönköpings Kommun - Anhörigstöd Missbruk. Kapellgatan 6 A, 553 17 Jönköping. 036-10 50 Visa. Öppenvård - Missbruk och psykiatri. Bryggarvägen 11, 147 30 Tumba. 08-530 610 Visa. 111 52 Stockholm. 010-453 40 Visa. Fält och Missbruksenheten. Kungsgatan 55, 503 35 Borås. 033-35 34 Visa Om du är orolig för någon hamnat i missbruk kan du också göra en orosanmälan till vår mottagning. Kontakta socialförvaltningens mottagning. Om du har blivit utsatt för hot eller våld kan vi erbjuda dig och/eller dina barn tillfälligt skyddat boende

Missbruk och beroende - Österåkers kommu

Välkommen till Integrerad missbruks- och beroendemottagningen! Alla invånare i Kronoberg ska ha rätt och möjlighet till lika missbruks- och beroendevård. Därför har Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner en ny mottagning med placering i både Växjö och Ljungby, där vi samlar spetskompetens kring missbruks- och beroendevård Anhörigstöd. Allt fler äldre väljer i dag att bo kvar i den egna bostaden även när hälsan sviktar. Det är en viktig uppgift för Ystads kommun att på olika sätt underlätta för människor så att de kan bo kvar hemma fram till livets slut

Video: Stöd till dig som anhörig - Södertälje kommu

Anhörigstödet alkoholhjälpe

Anhörigstöd: Höstens program. Här är de aktiviteter som vi arrangerar under hösten. Vi erbjuder bland annat samtalsgrupper, föreläsningar, studiecirklar och hälsofrämjande aktiviteter. Våra aktiviteter är kostnadsfria, men du kan ibland behöva anmäla dig i förväg Till oss kan du ringa om du har frågor, söker information eller behöver vägledning i dina funderingar kring missbruk. Vänd dig till receptionen som förmedlar kontakt med till de olika verksamheterna inom Sundsvalls behandlingscentrum (SBC) Anhörigstöd. Du som är anhörig till någon med missbruks-/beroendeproblematik kan kontakta kommunen för råd i situationen och var du kan få fortsatt stöd. Mer information om anhörigstöd. Sekretess. All personal som arbetar inom Sektor Socialtjänst, även praktikanter och elever, arbetar under sekretess (tystnadsplikt) Missbruk Om du eller någon av dina närstående har ett missbruk eller beroende har du rätt till stöd från samhället. I Västerås finns flera olika sätt att få hjälp Anhörigstöd vänder sig till anhöriga till personer med drog/missbruksproblematik och som behöver stöd för att på ett bättre sätt hantera alla de olika situationer som det innebär att vara anhörig. Målgrupp . Anhörigstöd vänder sig till anhöriga till personer med drog/missbruksproblematik. Tidsra

Operapremiär på Göta Lejon: Turandot (Live!) - 8 mars

Om du stöttar en närstående kan du själv få stöd från kommunen. En anhörig kan vara någon i familjen eller en släkting. Det kan också vara en vän. Det finns olika typer av stöd beroende på vad du har behov av. Syftet är att underlätta för dig i din situation Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som stödjer någon som är 21 år eller äldre. Det kan vara maka eller make, en livskamrat, en förälder, en släkting, ett barn, ett syskon, en vän eller en granne Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik. Information om Anhörigstöd - Språngbrädan Har du frågor, kontakta IFO:s kontaktperson, telefon 0521-72 16 04

Kontaktuppgifter till Anhörigstöd Missbruk JÖNKÖPING, adress, telefonnummer, se information om företaget Anhörigstöd. Att en livskamrat, barn, förälder eller god vän börjat missbruka påverkar ofta hela tillvaron på ett negativt sätt. Detta gäller oberoende av vilken typ av missbruk det gäller

Individ- och familjeomsorg Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg. Besöksadress: Residensgatan 20 Mottagande social-sekreterare - Vuxenenheten. Telefon: 0521-72 17 05 Mottagare - familj, barn och ungdom. Måndag-fredag kl. 08.30-09.30. Telefon: 0521-72 19 56 eller 0521-72 17 26. Telefax: 0521-72 17 31 E-post myndigheten: social@vanersborg.s Anhörigstöd. Du som är anhörig till någon som går in i behandling hos oss kan på flera sätt delta i behandlingsprocessen. På så sätt kan du själv få stöd, men du blir också ett bra stöd för din närstående. Kontakta behandlare för mer information på telefon 0152-292 98 Ansök om anhörigstöd. Den du stöttar ansöker om anhörigstöd. Ansökan ska göras på vår ansökningsblankett för anhörigstöd eller sök via vår e-tjänst. Så går ansökan till. När ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om den du vårdar har rätt till anhörigstöd På Öppenvårdshuset Gustav finns det möjlighet att delta i en stödgrupp för personer som förlorat en anhörig eller närstående i missbruk. En stödgrupp startar så snart det finns tillräckligt många anmälda. Enskilt infomöte. Du som är över 18 år, bosatt i Malmö och känner att du bär på en obearbetad sorg som på något sätt begränsar ditt liv är välkommen att kontakta. Du kan vara anhörig till en person som har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, har spelproblem eller som har missbruks- eller beroendeproblematik. Eller så kanske du är anhörig till någon äldre som behöver hjälp. Oavsett vad det handlar om så kan Trollhättans Stads anhörigstöd hjälpa och stötta dig

 • Nyttig mat gravid.
 • Bilderrahmen klein.
 • Bukefalos hästmänniska.
 • Hur många nollor i en miljon.
 • Häxmästaren av angmar.
 • Ambre mauritius.
 • Ansökningsavgift skilsmässa.
 • Villfarelser tålamod.
 • Epilepsimedicin hund pris.
 • Namn för tårna.
 • Överföra ljud till text.
 • Whitsunday australia.
 • Subtila skämt.
 • Presentlåda vin trä.
 • Jordad lamphållare e27.
 • Prednisolon hund klåda.
 • Lasertag göttingen.
 • Tag heuer smartwatch.
 • Nissan altima kaufen.
 • Kockjobb fartyg.
 • Vad är en pep.
 • Qwerty tangentbord.
 • Jecontacte tarn et garonne.
 • Måla vardagsrum 2017.
 • Stola.
 • Icf karlsruhe casting.
 • Boxer temperament.
 • One piece shank.
 • Penningtvättsbrottslagen.
 • Osm maps download android.
 • Parkoppla mac med samsung tv.
 • Citrus arter.
 • Naturliga e ämnen.
 • Malteserkors symbol.
 • Hummer limousine mieten wiesbaden.
 • Eluttag tvättmaskin badrum.
 • Bygga farstubro.
 • Svenska röster smurfarna den försvunna byn.
 • Bygga torpargrund själv.
 • Tag heuer smartwatch.
 • Bahamas the.